Аталган кафедра - 2018-жылдын 12-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан берилген диний жогорку билим берүүгө укук берген – №0382-РУЗ – күбөлүккө ээ болгон.

2018-жылдын 02-апрелинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин №388/1 буйругунун негизинде билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн – № LD180000156, Шифр: 531000 Филология (Араб филологиясы) – лицензияга ээ болгон.

Алгач 531600 – Теология адистиги боюнча 2017-2018-окуу жылы үчүн 1-курска 50 студент кабыл алынган «Теология жана табияттык-гуманитардык сабактар» кафедрасы ишке кирип, 2018-жылы Араб филологиясы 2018-2019-окуу жылына карата 1-курска 50 студент кабыл алгандан кийин кафедра Гуманитардык билимдер факультетинин алдында билим берүү процессин улантып баштаган. Гуманитардык билим дер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу Ш.И. Исмаиловдун тушунда Араб Филологиясы кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп К.С. Момуналиев кызмат өтөдү. 2021-2022-окуу жылынан тартып Гуманитардык билимдер факультетинин деканынын м.а. аткаруучу кызмат ордуна Э.К. Эргешов, ал эми 2021-2022-окуу жылынын 2-жарым жылдыгынан тарта аталган кафедранын башчысынын милдетин аткаруучу кызмат ордуна Ш.И. Маматкулов дайындалган.

Араб филологиясы кафедрасы, ГОСО 770300_Бакалавр багытындагы Жогорку окуу жайлардын Мамлекеттик Билим Берүү стандартынын негизинде Филология 531000 шифрине таандык мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык окуу процессин жүргүзөт. 2021-2022-окуу жылынын аягында көз карандысыз аккредитация агенттигинин текшерүүсүнөн ийгиликтүү өтүүгө жана бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик үлгүдөгү диплом берүүгө даярдык көрүп жатат.

    2019-2020-окуу жылы үчүн 1-курска 50 студент кабыл алынды.
    2020-2021-окуу жылы үчүн 1-курска 50 студент кабыл алынды.
    2021-2022-окуу жылы үчүн 1-курска 50 студент кабыл алынды.

Учурда 531000 – Араб Филологиясы билим берүү программасы боюнча 190 студент билим алууда. 531000 – Араб Филологиясы билим берүү программасы 2021-2022-окуу жылынын жыйынтыгы менен алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учуруу алдында турат.

БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫ 531000 – ФИЛОЛОГИЯ
Кесиптик багыттын шифры Бакалаврдык багыттын аталышы Даярдоо профили Лицензия № жана берилген датасы, жарамдуулук мөөнөтү
1 531000 Филология Араб Филологиясы № LD180000156, от 02.04.2018г.
СТУДЕНТТЕРДИН КОНТИНГЕНТИ (КАБЫЛ АЛУУ НОРМАСЫ, КҮТҮЛГӨН ЖЫЙЫНТЫК, БҮТҮРҮҮЧҮ САНЫ)
Окуу жылдары Студенттерди Кабыл алуу Анын ичинен Бүтүрүүчүлөр (саны жана %дык көрсөткүч)
Бюджеттик негиз. Контракттык негиз
2018-2019 50 0 50 -
2019-2020 50 0 50 -
2020-2021 50 0 50 -
2021-2022 50 0 40 Күтүлүүчү жыйынтык – 40 (80%)
Жалпы 200 0 190 Күтүлүүчү жыйынтык – 40 (80%)